อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ออกเยี่ยมประชาชน

23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 -15.00 น.
พื้นที่ 6 ตำบล

นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย สมาชิก อส. ลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนที่กลับมาจากต่างพื้นที่ ซึ่งต้องแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) จำนวน 14 วัน แต่เนื่องจากมีฐานะยากจน ขาดรายได้ ทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จำเป็นเร่งด่วน จำนวน 30 ครัวเรือน ครอบคลุมทั้ง 6 ตำบลในพื้นที่

สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไก่ทอดแช่แข็ง ไก่สด โดยได้รับการสนับสนุนจาก
– บ.จีเอ็ม (1998) คอนสตรั๊คชั่น จำกัด (คุณสุรศักดิ์ รุประมาณ)
-บ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
– บ.สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

ทั้งนี้ อ.นาดี ขอส่งต่อความปรารถนาดีของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการให้กำลังใจประชาชนที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการกักตนเอง รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนให้ฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

You may have missed