กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ขุนด่าน) และชุด ชป.กร.มทบ.42 (ขุนภักดี42) ร่วมจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์สร้างการรับรู้ เฝ้าระวัง และติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19

เมื่อ 20 เม.ย.63 ,0900-1630 กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ขุนด่าน) และชุด ชป.กร.มทบ.42 (ขุนภักดี42) ร่วมจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์สร้างการรับรู้ เฝ้าระวัง และติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ตามแนวทางของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโดยแจกแผ่นพับ และ แจกหน้ากากป้องกัน face sheild รวมทั้งขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนั้นยังได้ชี้แจงไม่ให้ตื่นตระหนกหรือตื่นกลัว สำหรับบุคคลที่เข้ามากักตัวในพื้นที่ไม่ใช่ผู้ป่วย แต่เป็นเพียงมาตรการในการป้องกันต้องคัดกรอง และกักตัวไว้เพื่อดูอาการ 14วัน ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีจะเห็นได้จากไม่มีการรวมกลุ่ม หรือกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

You may have missed