ผบ.ทบ.กำชับ กกล.ป้องกันชายแดน ตรวจเข้มช่องทางธรรมชาติ มิให้มีการลักลอบเข้าเมืองเสี่ยงแพร่ COVID-19 ขณะที่ภาพรวมดูแลคนไทยกลับเข้าประเทศตามด่านชายแดนเรียบร้อย

🔺

🗺เช้าวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนช์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ มีการรายงานผลการปฏิบัติของกองทัพภาคโดยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ในการสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล ที่อนุญาตให้มีการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านจุดผ่านแดนถาวร ตั้งแต่ 18 เม.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งกองทัพบกได้จัดกำลังเข้าดูแลพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ โดยระหว่าง 18-19 เม.ย.63 มีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศตามจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 1,228 คน เป็นทั้งผู้ที่เข้าเมืองผ่านระบบลงทะเบียน และไม่ได้ลงทะเบียน

⛰ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนได้ประสานอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ทำการคัดกรองและส่งไปยังสถานที่กักตัวตามมาตรการของภาครัฐได้อย่างเรียบร้อย โดยจุดผ่านแดนในพื้นที่ภาคใต้มีคนไทยกลับเข้ามามากที่สุดถึง 987 คน

🗺การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้ย้ำให้ทุกกองทัพภาค จัดกำลังพลประจำจุดผ่านแดนถาวรร่วมกับตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและจังหวัดในทุกพื้นที่ ให้อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐในการผ่านแดนอย่างรัดกุม รอบคอบ มีความเข้มงวดในทุกขั้นตอน รวมถึงมาตรการในการป้องกันตนเอง เนื่องจากในช่วงต่อจากนี้จะมีคนไทยทยอยกลับเข้ามาทางด่านชายแดนอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งให้พิจารณานำเทคโนโลยีระบบการยืนยันตัวบุคคลด้วยเครื่องสแกนใบหน้ามาติดตั้งประจำด่านตรวจ เพื่อสะดวกในการบันทึก เชื่อมโยงข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคัดกรองและควบคุมโรคในภาพรวมต่อไป

⛰นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกกองทัพภาคให้ความสำคัญกับการเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน ป้องกันมิให้มีการลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อ โดยเฉพาะแนวชายแดนทางภาคใต้ทั้งทางทะเลและทางบกตั้งแต่ จ.สตูล จนถึง จ.นราธิวาส โดยเฉพาะตามแม่น้ำสุไหงโก-ลก ให้กองทัพภาคที่ 4 ประสานการปฏิบัติร่วมกับกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ ในการควบคุมและผลักดัน เพื่อให้การกลับเข้าประเทศเป็นไปตามมาตรการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการคัดกรองและควบคุมโรคตามที่รัฐบาลกำหนด

🔺สำหรับโครงการเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการสมัครใจอยู่รับราชการต่อปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ยังคงเหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ ในการตัดสินใจสมัครเป็นทหารต่อ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ขอให้ผู้บังคับหน่วยได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการพูดคุยอธิบายเหตุผล และให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ทหารกองประจำการ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สภาพการจ้างงาน และความรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพบกมีความห่วงใย อยากให้ทหารที่จะปลดประจำการทุกคนมีแนวทางดำเนินชีวิตที่ชัดเจน และตรงกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
…………………………………………..
20 เม.ย. 2563

https://bit.ly/2VnMPg4

You may have missed