เพราะโควิด ๑๙ อเมริกันตายกัน …จนหมดโลงไม้ใส่ศพ

กลายเป็นโลงกระดาษแข็ง

เป็นไปได้หรือนี่ แต่กำลังเป็นไปครับ ตอนนี้อเมริกาทางด้านตะวันออกหมดกันกระทั่งโลงบรรจุศพ หมดพิธีศพ ทุกศพที่เห็นต้องถูกเผา โดยที่ญาติจะมารับเพียงเถ้าในวันหน้า

ที่คุณเห็นอยู่ที่สถานเผาศพที่แมรี่แลนด์ ซึ่งมีคนตายที่นั่นรวม ๆ เพียง ๒๓๕ ศพ

แต่ศพอื่น ๆ ส่งกันมาจากรัฐใกล้เคียง โดยเฉพาะนิวยอร์ก ซึ่งตายเฉลี่ยแล้ววันละ ๕๐๐ ศพ …จนไม่มีที่จะเผา

อย่าลืมนะครับว่าศพเหล่านี้มีญาติ กล่าวคือจำนวนศพเพราะโควิดที่อเมริกาอยู่ในระดับทะลักทะลาย คนตายกันกว่า ๒๐๐๐ คนต่อหนึ่งวัน

ในที่นี้คือ …จนถึงขั้นต้องบรรจุศพลงโลงกระดาษแข็ง แล้ววางเรียงกันเป็นแถวยาวดั่งโกดังสินค้าโหล มีการตรวจบัญชีไปพลาง ๆ อีกเสียด้วย

มีคนเตือนมาว่าศพนั้นตามปรกติเผากันในโลงกระดาษอยู่ดี แต่ที่ควรเป็นไปคือควรส่งข้ามรัฐในโลงไม้หรือไม่ก็บอดี้แบ็ค ซึ่งก็หมดที่นิวยอร์ก ต้องห่อกันมาด้วยผ้าปูที่นอน

เห็นแล้วสลดมากครับ แต่นี่คือความจริงของชีวิตที่อเมริกา

จึงขอติงว่าหากผู้นำของประเทศใด ทำงานผิดพลาดอย่างมหันต์เช่นนายทรัมป์กับโควิด ๑๙

ไม่ว่าประเทศไหน ก็คงต้องใช้โลง ประกอบโดยคาร์ทบอร์ดหรือกระดาษแข็ง หรือไม่ก็ห่อกันมาในผ้าปูที่นอน เช่นนี้แหละ

เพราะแท้จริงแล้ว หากทรัมป์ไม่ผิดพลาดมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ จำนวนคนเจ็บคนตายที่อเมริกา จะไม่เหยียบขึ้นไปมากมายเช่นนี้เป็นอันขาด

นี่เทียบได้กับสภาพการณ์วิกฤตแถว third world country รอบโลก

ประเทศของโลกที่สาม …ที่นายทรัมป์เคยประนามว่า Shit hole

You may have missed