สธ.4 ดินแดง ผนึกกำลัง มทร.ตะวันออก สอนทำเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ให้ชุมชนในเขตดินแดง


เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา พญ.ณัฐินี อิศรางกูร ณอยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการ4ดินแดง พร้อมด้วยนายแพทย์ วันชาติ ศุภจัตุรัส เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จัดกิจกรรมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ,สเปรย์แอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือ ให้กับผู้สนใจจาก รร.สามัคคีบำรุงวิทยา ,สถานีตำรวจนครบาลดินแดง และกลุ่มอาสาสมัคร และประชาชน ณ ห้องประชุม ศูนย์ฯ4 ดินแดง ทั้งนี้การประชุมใช้รูปแบบ social distancing

You may have missed