นราธิวาส ประกาศหยุดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี

รับเฉพาะกรณีผู้ป่วยทางเดินหายใจเข้าข่ายเสี่ยงโควิด-19 และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น หลังผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ปกปิดข้อมูล ทำบุคลากร 28 คน กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องกักตัวทั้งหมด

นายแพทย์ มาหามะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส ได้ออกประกาศเรื่องพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโตโรนำ 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาล มาเข้ารับบริการ และให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อและต้องกักตัวทั้งสิ้น 28 คน เป็นแพทย์ 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 15 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน พนักงานเปล 6 คน พนักงานประจำตึก 2 คน บุคลากรทางรังสี 1 คน บุคลากรห้องชันสูตร 2 คน กระทบอัตรากำลังในการปฏิบัติงานในหน้าที่ จึงต้องเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น งดการให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี งดการตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์เป็นการชั่วคราว ส่วนกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องให้ติดต่อ กลุ่มงานเภสัชกรรม และคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรับยาต่อไป ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Cr.TheReporters..

You may have missed