มอบหน้ากากป้องกันหน้า Face Shield ให้สำนักงานเขตหลักสี่ ใช้ในการปฏิบัติงาน ป้องกัน Covid19

วันที่ 13 เมษายน 2563 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ได้มอบ หน้ากากป้องกันหน้า Face Shield ให้กับสำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการ ใช้ปฏิบัติงานในการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันไวรัสCovid 19 จำนวน 300 ชุด โดยได้รับบริจาคมาจาก นางประภาพร กุลตรัยลักษณ์ หรือเจ๊เล็ก โดยนางสาวสุกัญญา น้อยเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นผู้รับมอบ และขอขอบคุณ คุณประภากร กุลตรัยลักษณ์ ผ่านทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาด้วย

You may have missed