ฝ่ายจัดฟุตซอลไทยลีก แจงโปรแกรมนัดเปิดสนาม จะรอว่าจะมีการขยายเวลา พรก.ฉุกเฉินอีกหรือไม่

แต่ยืนยันจะแจ้งให้สโมสรทราบก่อนนัดเปิดสนาม 4-6 สัปดาห์ รวมถึงโปรแกรมชิงแชมป์เอเชียและฟุตซอลโลกที่อาจจะมีการปรับเลื่อน กระนั้นเบื้องต้นได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนนักกีฬาไปเป็นวันที่ 30 เม.ย.ขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระของสโมสรในช่วงวิกฤตนี้ สามารถปรับสัญญา หรือลดค่าตอบแทนนักกีฬา ตามความเหมาะสม ตามที่ฟีฟ่าแนะนำ

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.63 ที่ผ่านมา บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสโมสรสมาชิกถึงโปรแกรมนัดเปิดสนาม รวมถึงระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนนักกีฬา และเรื่องอื่นๆ โดยมีข้อความดังนี้

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบเงื่อนไขและกำหนดการการเปิดฤดูการแข่งขัน
เรียน ประธานสโมสรฟุตซอล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และสร้างผลกระทบกับทุกภาคส่วน ทำให้ภาครัฐประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ ซึ่งทำให้การดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจำปี 2563 (Futsal Thaileague 2020) ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดที่วางไว้ได้ จึงใคร่ขอชี้แจงให้สโมสรสมาชิกทราบ ดังต่อไปนี้
1. ตามสถานการณ์ พรก.ฉุกเฉิน โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) ที่ประกาศใช้ถึง 30 เมษายน 2563 นั้น ถ้าหากไม่มีการขยายเวลา พรก.ฉุกเฉินออกไป ฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งกำหนดการเปิดฤดูแข่งขันให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 – 6 สัปดาห์ เพื่อให้สโมสรได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน แต่ถ้ามีการขยายเวลา พรก.ฉุกเฉินเพิ่มเติม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบล่วงหน้าตามสถานการณ์
นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะพิจารณาถึงกำหนดการแข่งขัน ฟุตซอลรายการ AFC Futsal Championship 2020 ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) และ FIFA Futsal World Cup 2020 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่อาจมีการปรับเลื่อน เมื่อได้รับแจ้งภายในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยจะมีการแจ้งโปรแกรมการแข่งขันที่สอดคล้องโดยรวมให้ทราบต่อไป
2. ขยายเวลาการลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2563
3. สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (FAT) ได้เสนอแนะแนวทางในการหาทางออกร่วมกัน เพื่อบรรเทาภาระของสโมสรสมาชิกในสถานการณ์เช่นนี้ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการปรับสัญญาโดยการพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนตามความเหมาะสมหรือตามความจำเป็นของแต่ละสโมสร
หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อื่นใด ฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

You may have missed