ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และความสงบเรียบร้อยในห้วงประกาศ curfew

เมื่อเวลา 23.50 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฝ่ายทหารจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง และด่านตรวจเฝ้าระวังในช่วงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ curfew ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง เวลา 04.00 น.

โดยที่ด่านตรวจสี่แยกแม่กรณ์ ขาเข้าเมืองเชียงราย ด่านตรวจท่าสาย ตำบลท่าสาย และด่านตรวจสี่แยกเด่นห้า ตำบลเวียง ของอำเภอเมืองเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และชุดนรสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเข้มงวดกวดขันกันอย่างเข้มแข็ง หลังจากการประกาศข้อกำหนด คำสั่งของรัฐบาล และของจังหวัดเชียงราย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ เคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจังหวัดเชียงราย ยังได้มีการตั้งด่านตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย

สำหรับสถานการณ์โดยทั่วไปในค่ำคืนนี้ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต่างรับผิดชอบและดูแลป้องกันการแพร่บาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่พบผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดแต่อย่างใด โดยบรรยากาศถนนทุกเส้นทุกสายต่างไม่มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือผู้เดินทางแม้แต่อย่างใด แต่มีเพียงเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ผ่านเข้ามายังจังหวัดเชียงราย พร้อมกัยมีเอกสารหลักฐานตามข้อยกเว้น และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเป็นอย่างดีด้วย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ด่านตรวจทุกจุด ทุกพื้นที่ ปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด เข้มงวดกวดขัน เอาจริงเอาจัง หากมีผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด ให้ดำเนินคดีตามกฏหมายทันที ถึงแม้จังหวัดเชียงราย ในวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ลดลงจากเดิมตามรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID – 19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 12 เมษายน 2563 ยอดรักษาตัวในโรงพยาบาลมีเพียงรายเดียว รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 8 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ไม่มี และไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียว และยังมีประกาศจังหวัดเชียงรายให้มีผลบังคับใช้ห้ามขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย ปิดพื้นที่ หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และห้ามมิให้มีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใด ๆ เกินกว่า 5 คน ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย ซึ่งชาวเชียงรายให้ความร่วมมือด้วยความตระหนักและรับผิดชอบ ภายใต้สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างด้วย
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/04/63

You may have missed