แม่ทัพภาคที่ 1 เน้นย้ำกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน อำนวยความสะดวกประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 1 เน้นย้ำกำลังพล
ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน อำนวยความสะดวกประชาชน
ตามจุดตรวจด้วยความสุภาพ
ทั้งการใช้วาจา และ กิริยาท่าทาง พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#กองทัพบกเพื่อประชาชน
CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

You may have missed