หัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ , หัวหน้าส่วนราชการฯ ได้ร่วมประชุม ชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติข้อราชการของรัฐบาล

10 เม.ย.63 เวลา 09.00 น.
นายสราวุธ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่
-พ.ต.อ.นฤบาล จิตทยานันท์ ผกก.สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่
-พ.ต.อ.รณชัย รอดลอย ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ
-พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่
-พ.ต.อ.ภูวนาท ดวงดี ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่

, หัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ , หัวหน้าส่วนราชการฯ ได้ร่วมประชุม ชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติข้อราชการของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่โดยนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease (COVID-19)) , การป้องกันและการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 🔥🌄 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่

You may have missed