จ.ลำพูน…ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจ และมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน ร่วมเป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน รวม ๑๒ สถานี เพื่อออกรณรงค์ให้กับประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และให้ความร่วมมือตามมาตรการ เว้นระยะห่างหรือ Social Distancing รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฎิบัติตามประกาศเคอร์ฟิวที่ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๔.๐๐ น.โดยพร้อมนี้ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วของกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจในสังกัดทุกแห่งออกตรวจตราในห้วงเวลาเคอร์ฟิวเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – ๑๙
พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ฯได้มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฎิบัติงานเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด – ๑๙ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที
ชุดป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันเชื้อโรค ถุงมือยางไนไตร หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
ทีมข่าวภาคเหนือ รายงาน

You may have missed