ยอดผู้ป่วยโควิดวันนี้ 38 ราย เสียชีวิต 1

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไทย เมื่อเวลา 10.32 น. มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 38 ราย
กลับบ้านได้เพิ่ม 31 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 824 ราย
ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,408 ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายรวมผู้ป่วยเสียชีวิต 27 ราย
ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,258 ราย
ส่วนรายละเอียด ติดตามจากการแถลงจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะแถลงต่อไป.

You may have missed