ใส่หน้ากากนานๆ ระวัง อาการภาวะเลือดเป็นกรด

😷ใส่หน้ากากนานๆ ระวัง อาการภาวะเลือดเป็นกรดนะค่ะ…เนื่องจาก ร่างกายหายใจรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าปะปน ทำให้ได้รับออกซิเจนน้อยเกินไป…สังเกตอาการที่จะเกิดขึ้นได้

1.เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
2.ปวดหัว
3.ครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้
4.อาจทำให้สับสนมึนงงได้

หากใส่เป็นประจำ โดยไม่ได้พัก อาจทำให้เสียชีวิตได้

🔸️ข้อแนะนำ🔸️คือ
✅n95 ให้ใส่ไม่เกิน 1 ชม พัก 30 นาที
✅หน้ากากปกติ ให้ใส่ 2 ชม พัก 30 นาที
✅หน้ากากผ้า ให้ใส่ 4 ชม พัก 30 นาที

You may have missed