โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น พร้อมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามและที่พัก

#โรงแรมโฆษะ
ขอนแก่น พร้อมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามและที่พัก ให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยจะยกห้องพัก 200 ห้อง โรงครัว ห้องประชุมและห้องอาหาร ให้ สธ.ใช้งานได้ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมมือกันฝ่าวิกฤติโควิด-19…….!!

You may have missed