บลูเทคซิตี้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19ให้ผู้ที่กักตัว

บลูเทคซิตี้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19ให้ผู้ที่กักตัว

 

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ทำให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสเป็นอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องร่วมมือกับภาครัฐ ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มาสู่ครอบครัว ตลอดจนหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันนี้(4 เม.ย.63) ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางอนันตยา พรชูตรง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง รับมอบอุปกรณ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จาก นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ และทีมงาน CSR

ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2,000 ชิ้น / สเปรย์แอลกอฮอล์สูตร 75% ขนาด 60 ml จำนวน 100 ขวด / แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สูตร 75% ขนาด 500 ml จำนวน 20 ขวด / น้ำยาฟอกขาว (ไฮเตอร์) ขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน และเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้ทางกิ่งกาชาด อ.บางปะกง นำไปมอบให้กับพี่น้องในชุมชนในพื้นที่


ทั้งนี้ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และทีมงาน CSR ยังได้ร่วมลงพื้นที่กับกิ่งกาชาด อ.บางปะกง มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่กักตัว ในหมู่ที่ 8 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 หลังคาเรือน

 

 

You may have missed