“E@ พร้อมสนับสนุน ชาวชัยภูมิต้องห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด-19”

“E@ พร้อมสนับสนุน ชาวชัยภูมิต้องห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด-19”

 

เมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2563 โครงการหนุมาน​ชัยภูมิ​ ในเครือ บริษัท​ พลังงาน​บริสุทธิ์​ จำ​กัด​ (มหาชน)​ นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมอบให้แก่
📍รพ.สต.บ้านชวน
📍รพ.สต.หนองสองห้อง
📍รพ.สต.โคกเพชร​พัฒนา
📍รพ.สต.ท่ากูบ
📍รพ.สต.ตะโกทอง
📍รพ.ซับใหญ่
📍รพ.สต.หนองอีหล่อ
📍รพ.สต.ยางเตี้ย-โคกรัง
📍อบต.ห้วยยายจิ๋ว
📍อบต.วะตะแบก
📍ด่านจุดคัดกรอก อำเภอเทพสถิต
📍ชาวบ้านรอบๆโครงการหนุมาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวชัยภูมิ และขอสัญญาเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

จากใจ ❤️ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

You may have missed