สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เข้มรับ พรก.โควิด


วันที่ 3 เม.ย. 2563 เวลา 21.00 น.
นำโดย
พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา
รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน,

สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ.ธนพล บินทปัญญา ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน,
พ.ต.ท.สมศักดิ์ ต๊ะแดง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน,
พ.ต.ท.พัฒนศักดิ์ เพียรงาม สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน,
พ.ต.ท.ดรุณ จำชา สว.จร.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน,
พ.ต.ต.ศุภิชัย กันหา สว.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน,
พ.ต.ต.ไพโรจน์ ต๊ะวรรณนา สว.ธร.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
และข้าราชการตำรวจ,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 , ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน , ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน , เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน , บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน , โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ , มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สื่อมวลชน , ข้าราชการพลเรือน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
-ร่วมปล่อยแถวระดมตรวจตราความสงบเรียบร้อยตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ณ บริเวณหน้า สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

You may have missed