แจกหน้ากากอนามัย ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้ ชุมชนแออัดริมคลองเปรมประชากร ป้องกัน Covid 19

แจกหน้ากากอนามัย ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้ ชุมชนแออัดริมคลองเปรมประชากร ป้องกัน Covid 19
วันที่ 3 เมษายน 2563 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ นำคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน เขตดอนเมือง สภากรุงเทพมหานคร พร้อมกับ นายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตดอนเมือง โดยได้รับมอบหมาย จากนายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้ ซึ่งเป็นชุมชนแออัด ริมคลองเปรมประชากร ได้ตรวจสอบแล้ว ยังขาดหน้ากากอนามัย ในการป้องกัน ตัวเอง จึงลงพื้นที่ พร้อมกับนายศรีวิชัย ตะโกอยู่ ประธานชุมชน และได้ฝากประธานชุมชน ให้ช่วยดูแล ให้ประชาชนในชุมชน มีหน้ากากอนามัยให้ครบทุกคน เพราะเป็นเรื่องจำเป็น ต้องมีทุกคน หากพบปัญหา ให้ประสานงานกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตดอนเมือง

You may have missed