ธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะหดตัวหนักที่สุดในอาเซียน โดยอาจติดลบมากถึง 5% จากปี 2019 ทั้งนี้เป็นผลจากวิกฤติ covid-19

ธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะหดตัวหนักที่สุดในอาเซียน โดยอาจติดลบมากถึง 5% จากปี 2019 ทั้งนี้เป็นผลจากวิกฤติ covid-19
.
ธนาคารโลก (World Bank) ได้ออกรายงานเรื่อง “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิคในช่วงโควิด-19” (East Asia and Pacific in the Time of COVID-19) โดยรายงานดังกล่าวได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบางประเทศในเอเชียตะวันออก ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากวิกฤติ covid-19 ในครั้งนี้บ้าง
.
รายงานฉบับดังกล่าวนี้ประเมินว่า การระบาดครั้งนี้กำลังส่งผลกระทบอย่างถึงรากถึงโคนไปยังระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค สำหรับประเทศจีน ในกรณีที่ดีที่สุดปีนี้จะเติบโต +2.3% จากปีก่อน และในกรณีที่แย่ที่สุดจะเติบโตเพียง +0.1% ในขณะที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ล้วนจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 นี้ทั้งสิ้น โดยหลายประเทศมีโอกาสที่ปีนี้เศรษฐกิจโดยรวมจะหดตัว เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
.
สำหรับประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบหนักสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยในกรณีดีที่สุด ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะหดตัว -3.0% และในกรณีที่แย่ที่สุด ธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจไทยอาจหดตัวได้มากถึง 5.0% การประเมินของธนาคารโลกนี้สอดคล้องกับการประเมินของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ออกมาประกาศในสัปดาห์ก่อนว่าปี 2020 นี้ GDP ของไทยน่าจะหดตัวลงกว่า 5.3%
.
ทั้งนี้ รายงานของธนาคารโลกยังได้ระบุด้วยว่า ประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้มากๆ คือประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ก่อหนี้สูง รวมถึงพึ่งพิงการไหลเวียนของเงินจากต่างประเทศ
.
นอกจากนี้ รายงานฉบับดังกล่าวยังได้ประเมินด้วยว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด วิกฤติโควิด-19 นี้อาจทำให้จำนวนคนจนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิคเพิ่มขึ้นอีกกว่า 11.3 ล้านคนในปีนี้ด้วย
.
ที่มา https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33477

You may have missed