“มทร.จักรพงษภูวนารถ”ลุยฉีดยาฆ่าCovid-19 สร้างความมั่นใจพื้นที่ปลอดเชื้อ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ร่วมกัน สำนักงานเขตดินแดง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่มทร.จักรพงษภูวนารถ โดยดำเนินการตามนโยบาย “รศ.ดร ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ” รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเรื่องการดูแล และใส่ใจบุคลากร ภายใต้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ทางมทร.จักรพงษภูวนารถนำโดยผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา และแม่บ้าน ร่วมมือทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสCOVID-19 บนอาคารเรียน อาคารสำนักงาน และพื้นที่โดยมทร.จักรพงษภูวนารถ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19

You may have missed