ศิริราช ชี้คุมเข้มไวรัสเริ่มเห็นผลทางที่ดี

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงถึงสถานการณ์และแนวโน้มของการแพร่ระบาดโควิด 19 ว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนมีมาตรการออกมา ซึ่งก็เริ่มได้ผลและเห็นภาพ โดย ณ วันนี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มระหว่างกลุ่มที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ ปัจจุบันเรามีผู้ป่วยสะสม 1524 คน ซึ่งเป็นจำนวน ณ วันที่ 30 มีนาคม  หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายคนจากกทม.สู่ภูมิภาค ทำให้เริ่มมีสัดส่วนของผู้ติดเชื้อระหว่างกทม.และต่างจังหวัดเริ่มมีความใกล้เคียงกัน

You may have missed