บ.โรงสีเอกไรซ์ จำกัด มอบข้าวสาร สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19

นายอานนท์ ฐานวิชชานนท์ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิปิ่นเพชร จำนวน 200 ถุง มูลค่า 50,000 บาท และร่วมบริจาคเงินมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ พลตรี ผศ.นพ.ดุสิต จันทยานนท์ ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุนสู้ภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันก่อน

You may have missed