#คุมเข้มเขตพรมแดนใต้ เฝ้าระวังโควิด -19

 

✴️ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามเขตพรมแดน ไทย-มาเลเซีย

👉เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณเขตพื้นที่พรมแดน ไทย-มาเลเซีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบพรมแดน ไทย-มาเลเซีย เพื่อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล รวมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการ การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมเชื้อไวรัส COVID – 19 จากบุคคลที่อาจจะลักลอบผ่าน เข้า-ออก

📌ทั้งนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ได้ตรวจมาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการติดเชื่อไวรัส COVID – 19 โดยได้มีการคัดกรองบุคคลผ่าน เข้า-ออก รวมทั้งตรวจการบันทึกบุคคล ยานพาหนะในการเข้า – ออก และได้ชี้แจงเน้นย้ำ กำลังพลให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และให้ตระหนักถึงมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 อีกทั้งการจัดหาอุปกรณ์ในการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยได้เน้นย้ำให้ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

You may have missed