อุโมงค์ ลำพูน เข้มจุดคัดกรองโควิด

ภ.จว.ลำพูน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน ตรวจจุดควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid ๑๙ ) จุดคัดกรอง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จว.ลำพูน (หน้าตลาดสดป่าเห็ว) พบ จนท.ตำรวจ จนท. ฝ่ายปกครอง จนท.พยาบาล สาธารณสุข อยู่ปฎิบัติหน้าที่คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในในพื้นที่ จว.ลำพูน ตามประกาศ พ.ร.ก.การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ร่วมสังเกตุการณ์การคัดกรองประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของร่วมกับกับเจ้าของตลาด
มอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ไว้ใช้ขณะปฎิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

You may have missed