เชียงใหม่ ประชุมป้องกันไฟป่า

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มี.ค.63 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ,นายสุพจน์ โตวิจักขณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.33/รอง ผอ.กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) , หน.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผอ. สำนักอนุรักษ์พื้นที่ 16
เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากนั้นได้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สั่งการ ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ทราบแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

You may have missed