ในหลวง ร.10 พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นตัวแทนรับมอบของพระราชทานในเบื้องต้น ได้แก่เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 980 จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 840 จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Draeger รุ่น Carina จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Maquet รุ่น SERVO-s จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๑๓ เครื่อง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

You may have missed