พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม (จก.กกส.กห.) เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหาร

พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม (จก.กกส.กห.) เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหาร

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชากรมการสรรพกำลังกลาโหม ถนนศรีสมาน อำเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม (จก.กกส.กห.) เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ พ.ท.หญิง เกษมณี จุลไสยผช.ทส.ปล.กห.ช่วยปฏิบัติราชการที่กกส.กห.ตำแหน่ง(ว่าที่พันเอกหญิง) เมื่อวันที 23 มีนาคม 2563 โดยมีนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงของกรมฯร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

You may have missed