ปฏิบัติเข้มควบคุมการแพร่ระบาด covid – 19 ของจังหวัด ลำปางหลังรัฐบาล ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

 

หน่วยงานฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และสาธารณสุขจังหวัดตั้ง จุดตรวจในเส้นทางสำคัญเพื่อคัดกรองการเดินทางของประชาชน เริ่มตั้งแต่วันนี้ (26 มี.ค. 63) เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมทั้งจัด ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และอำเภอเมืองลำปางออกตรวจพื้นที่เสี่ยง และดูแล เฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดลำปางประกาศ และปฏิบัติตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

สำหรับจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด covid – 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่

1.ด่านตรวจ สภ.ห้างฉัตร ถ.ลำปาง – เชียงใหม่

2.ด่านตรวจปางมะโอ สภ.แม่ทะ ถ.ลำปาง – แพร่

3.ด่านตรวจนาแก สภ.งาว ถ.พหลโยธิน สายลำปาง – พะเยา

4.ด่านตรวจ สภ.แม่พริก ถ.พหลโยธิน สายลำปาง – ตาก

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 0.01 – 08.00 น. (26 มี.ค.63 )ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนทั้ง 4 จุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,350 คน 1,790 คัน

You may have missed