บก.ตม.1 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ พร้อมรับมือสู้กับเชื้อไวรัสไวร้าย COVID-19 ได้ทุกสถานการณ์”

 

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรองโฆษก สตม. และรองโฆษก บก.ตม.1 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. มีความห่วงใยผู้ที่มาขอรับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ดำเนินการกำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และให้ดำเนินการออกคำสั่งปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) จำนวน 3 แห่ง ไปก่อนนี้แล้วนั้น ซึ่ง ทาง บก.ตม.1 ได้ออกมาตรการเร่งด่วนและปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการต่างด้าวและบริการจัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการให้เหมาะสมกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. เปิดให้บริการที่ทำการชั่วคราว ณ ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว บริเวณลานจอดรถ ชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้าง สอดคล้องกับมาตรการลดความแออัดของสถานที่ให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ ที่ บก.ตม.1 บริเวณห้องโถง หน้าทางเข้า บก.ตม. 1 แจ้งวัฒนะ โดยเลื่อนเวลาเปิดให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการจำนวนผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ทำการเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
2. การแจ้งที่พักอาศัยของ คนต่างด้าว ตามมาตรา 37 (5) ,มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และการรายงานตัว 90 วัน ซึ่งขณะนี้สามารถเปิดให้ดำเนินการแจ้งผ่านระบบออนไลน์ และแจ้งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนได้แล้ว โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องเดินทางเข้ามาแจ้งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ บก.ตม.1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการลดความแออัดของสถานที่ทำการ โดยเข้าไปดูรายละเอียดขั้นตอนการแจ้งได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
3 . มีการจัดระบบการขอรับคิวการยื่นขอรับบริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการได้ดียิ่งขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อรอคิวเพิ่มขึ้น โดยจัดแบ่งช่องการรับคิวอย่างชัดเจน และกำหนดจุดยืนของคิว โดยมีการเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร พร้อมได้มีแพทย์ ตม. คอยคัดกรองคนที่จะมาขอรับบริการอีกด้วย
พ.ต.อ.ภัคพงศ์ฯ กล่าวว่าในวันนี้มีผู้มาขอรับบริการสะสมเพิ่มจากวันก่อน พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 จึงได้สั่งการด่วนเพิ่มเติมว่า ให้ดำเนินการเพิ่มจำนวนเก้าอี้ให้กับผู้มารับบริการอีก 1,000 ตัว ณ บริเวณลาน และห้องโถง ทางเข้าของ บก.ตม. 1 เพื่อที่จะให้ผู้มารับบริการได้นั่งห่างกันในระยะที่ปลอดภัย…มีการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ถ้าบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ K มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ J สามารถมาช่วยเหลือการปฏิบัติงานและเป็นกำลังสนับสนุนกับเคาน์เตอร์ K ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัด และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของผู้มารับบริการ และสุดท้ายในเรื่องการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ บก.ตม. 1 ทุกคน มีการเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อ หรือเรียกกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติได้ทันที และ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่าการออกมาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ศูนย์ OSS) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับบริการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันการรวมคนจำนวนมาก และหยุดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อีกด้วย

“ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) โดย บก.ตม.1 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ พร้อมรับมือสู้กับเชื้อไวรัสไวร้าย COVID-19 ได้ทุกสถานการณ์”

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรองโฆษก สตม. และรองโฆษก บก.ตม.1 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. มีความห่วงใยผู้ที่มาขอรับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ดำเนินการกำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และให้ดำเนินการออกคำสั่งปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) จำนวน 3 แห่ง ไปก่อนนี้แล้วนั้น ซึ่ง ทาง บก.ตม.1 ได้ออกมาตรการเร่งด่วนและปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการต่างด้าวและบริการจัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการให้เหมาะสมกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. เปิดให้บริการที่ทำการชั่วคราว ณ ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว บริเวณลานจอดรถ ชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้าง สอดคล้องกับมาตรการลดความแออัดของสถานที่ให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ ที่ บก.ตม.1 บริเวณห้องโถง หน้าทางเข้า บก.ตม. 1 แจ้งวัฒนะ โดยเลื่อนเวลาเปิดให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการจำนวนผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ทำการเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
2. การแจ้งที่พักอาศัยของ คนต่างด้าว ตามมาตรา 37 (5) ,มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และการรายงานตัว 90 วัน ซึ่งขณะนี้สามารถเปิดให้ดำเนินการแจ้งผ่านระบบออนไลน์ และแจ้งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนได้แล้ว โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องเดินทางเข้ามาแจ้งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ บก.ตม.1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการลดความแออัดของสถานที่ทำการ โดยเข้าไปดูรายละเอียดขั้นตอนการแจ้งได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
3 . มีการจัดระบบการขอรับคิวการยื่นขอรับบริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการได้ดียิ่งขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อรอคิวเพิ่มขึ้น โดยจัดแบ่งช่องการรับคิวอย่างชัดเจน และกำหนดจุดยืนของคิว โดยมีการเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร พร้อมได้มีแพทย์ ตม. คอยคัดกรองคนที่จะมาขอรับบริการอีกด้วย
พ.ต.อ.ภัคพงศ์ฯ กล่าวว่าในวันนี้มีผู้มาขอรับบริการสะสมเพิ่มจากวันก่อน พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 จึงได้สั่งการด่วนเพิ่มเติมว่า ให้ดำเนินการเพิ่มจำนวนเก้าอี้ให้กับผู้มารับบริการอีก 1,000 ตัว ณ บริเวณลาน และห้องโถง ทางเข้าของ บก.ตม. 1 เพื่อที่จะให้ผู้มารับบริการได้นั่งห่างกันในระยะที่ปลอดภัย…มีการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ถ้าบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ K มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ J สามารถมาช่วยเหลือการปฏิบัติงานและเป็นกำลังสนับสนุนกับเคาน์เตอร์ K ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัด และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของผู้มารับบริการ และสุดท้ายในเรื่องการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ บก.ตม. 1 ทุกคน มีการเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อ หรือเรียกกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติได้ทันที และ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่าการออกมาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ศูนย์ OSS) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับบริการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันการรวมคนจำนวนมาก และหยุดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อีกด้วย

“ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) โดย บก.ตม.1 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ พร้อมรับมือสู้กับเชื้อวายร้ายไวรัส COVID-19 ได้ทุกสถานการณ์”

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรองโฆษก สตม. และรองโฆษก บก.ตม.1 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. มีความห่วงใยผู้ที่มาขอรับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ดำเนินการกำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และให้ดำเนินการออกคำสั่งปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) จำนวน 3 แห่ง ไปก่อนนี้แล้วนั้น ซึ่ง ทาง บก.ตม.1 ได้ออกมาตรการเร่งด่วนและปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการต่างด้าวและบริการจัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการให้เหมาะสมกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. เปิดให้บริการที่ทำการชั่วคราว ณ ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว บริเวณลานจอดรถ ชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้าง สอดคล้องกับมาตรการลดความแออัดของสถานที่ให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ ที่ บก.ตม.1 บริเวณห้องโถง หน้าทางเข้า บก.ตม. 1 แจ้งวัฒนะ โดยเลื่อนเวลาเปิดให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการจำนวนผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ทำการเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
2. การแจ้งที่พักอาศัยของ คนต่างด้าว ตามมาตรา 37 (5) ,มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และการรายงานตัว 90 วัน ซึ่งขณะนี้สามารถเปิดให้ดำเนินการแจ้งผ่านระบบออนไลน์ และแจ้งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนได้แล้ว โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องเดินทางเข้ามาแจ้งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ บก.ตม.1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการลดความแออัดของสถานที่ทำการ โดยเข้าไปดูรายละเอียดขั้นตอนการแจ้งได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
3 . มีการจัดระบบการขอรับคิวการยื่นขอรับบริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการได้ดียิ่งขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อรอคิวเพิ่มขึ้น โดยจัดแบ่งช่องการรับคิวอย่างชัดเจน และกำหนดจุดยืนของคิว โดยมีการเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร พร้อมได้มีแพทย์ ตม. คอยคัดกรองคนที่จะมาขอรับบริการอีกด้วย
พ.ต.อ.ภัคพงศ์ฯ กล่าวว่าในวันนี้มีผู้มาขอรับบริการสะสมเพิ่มจากวันก่อน พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 จึงได้สั่งการด่วนเพิ่มเติมว่า ให้ดำเนินการเพิ่มจำนวนเก้าอี้ให้กับผู้มารับบริการอีก 1,000 ตัว ณ บริเวณลาน และห้องโถง ทางเข้าของ บก.ตม. 1 เพื่อที่จะให้ผู้มารับบริการได้นั่งห่างกันในระยะที่ปลอดภัย…มีการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ถ้าบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ K มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ J สามารถมาช่วยเหลือการปฏิบัติงานและเป็นกำลังสนับสนุนกับเคาน์เตอร์ K ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัด และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของผู้มารับบริการ และสุดท้ายในเรื่องการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ บก.ตม. 1 ทุกคน มีการเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อ หรือเรียกกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติได้ทันที และ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่าการออกมาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจาก

You may have missed