สถานเอกอัครราชทูตไทย และ เอสซีจี พร้อมผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว ร่วมจัดโครงการตรวจและรักษาสุขภาพฟันให้แก่พระสงฆ์และสามเณร 999 รูป

ตรวจและรักษาสุขภาพฟันให้แก่พระสงห์และสามเณร 999 รูป

ตรวจและรักษาสุขภาพฟันให้แก่พระสงห์และสามเณร 999 รูป

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป. ลาว ร่วมกับ เอสซีจี ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว ร่วมกันจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและรักษาฟันให้แก่พระสงฆ์และสามเณร 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีคณะทันตแพทย์ จากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุน รวมกว่า 70 คน มาให้บริการในวันที่ 5 และ 6 มิถุนายน 2562 ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ กล่าวว่า การบริการทันตกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร และนับเป็นครั้งแรกที่มีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของไทยถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรลาว และยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย – ลาว รวมทั้งการทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้ นายเกียรติคุณฯ ได้ขอบคุณภาคเอกชนไทย – ลาว และผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยใน สปป. ลาวและชาวลาวที่ให้การสนับสนุนโครงการดี ๆ ในครั้งนี้

นายนิธิ ภัทรโชค  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีกล่าวว่า “เอสซีจีเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม และวัฒนธรรม จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์ ให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติกิจ และสืบสอดพุทธศาสนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

นายนิธิ กล่าวย้ำว่า กิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย โดยยินดีที่ได้เห็นทุกคนร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดีตามแนวพระราชดำริฯ มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  และยังได้ชักชวนนักเรียนทุนระดับมหาวิทยาลัยจากโครงการ SCG Sharing the Dream มาเป็นอาสาสมัครร่วมกิจกรรมอีกด้วย นอกจากนี้ เอสซีจีต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ใหญ่ ดร.พวงประเสริฐ พูมมาวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ และเจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อมหาวิหาร ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ของวัดและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของ สปป.ลาว ที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ดำเนินได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้ เอสซีจี ได้มอบเงินจำนวน 850,000 บาท เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การแพทย์และการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม และคาดว่าจะมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางมารับบริการรักษาทางทันตกรรม รวม 999 รูป ซึ่ง เอสซีจี หวังว่าผลสำเร็จจากความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สปป.ลาว ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นต่อไป

เอสซีจีมอบเงินจำนวน 850,000 บาท เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การแพทย์

เอสซีจีมอบเงินจำนวน 850,000 บาท เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การแพทย์

เกี่ยวกับ SCG

เอสซีจี เริ่มดำเนินการใน สปป. ลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  ดำเนินงานภายใต้ 4 บริษัท คือ Khammouane Cement Limited (KCL), SCG International Lao, CPAC Lao, และ SCG Logistics (Lao) เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ สินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจร สำหรับทุกความต้องการของผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ SCG และ COTTO อาทิ สินค้ากลุ่มหลังคา ฝ้า ผนังและเพดาน กระเบื้องเซรามิก ฉนวนกันความร้อน สุขภัณฑ์ ก็อกน้ำ และ คอนกรีตผสมเสร็จ

โครงการเพื่อสังคมใน สปป. ลาว ดำเนินมาด้วยความตั้งใจและใส่ใจอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปี ช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา ซึ่งเป็นที่มาของโครงการทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream ที่ดำเนินการในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สปป. ลาว ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และเมียนมา โดยปัจจุบัน โครงการได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนปีละกว่า 6,000 คนทั่วภูมิภาคอาเซียน

You may have missed