พรก.ฉุกเฉิน ห้ามออกจากบ้าน 20.00-05.00 น.

ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน
อย่าตื่นตระหนก ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
* ห้ามออกจากบ้าน 20:00 – 05:00 น.
* ช่วงเวลา 05:00 – 20:00 น.
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์
* พนักงานที่ต้องเดินทาง ให้พกบัตรพนักงาน เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่รัฐ กรณีเรียกตรวจ เพราะบัตรพนักงาน รพ. ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดทุกตำแหน่ง

You may have missed