“ตม.1 ปิดศูนย์แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ (ศูนย์ oss) ทั้ง 3 แห่งเป็นการชั่วคราว รับมือการระบาดของไวรัส covid 19

หากมีการมารวมตัวของต่างด้าวที่มาใช้บริการต่อวีซ่าเป็นจำนวนมาก ตามนโยบายของรัฐบาล”

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. มีความห่วงใยในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้กับข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และผู้มาติดต่อราชการเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว (ศูนย์oss) ในส่วนของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้ปฏิบัติตามสั่งการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้ดำเนินการมีคำสั่งให้ ปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ( บิ๊กซี ราษฎรบูรณะ ,บิ๊กซี สะพานใหม่ดอนเมือง และอิมพีเรียล ลาดพร้าว)

วันนี้ (24 มี.ค.63) พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรองโฆษก สตม. และ โฆษก บก.ตม.1 เปิดเผยว่าทางด้าน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้มีวิทยุราชการด่วนที่สุด อ้างถึงประกาศกรุงเทพมหานคร ,หนังสือบริษัท บิ๊กซี และวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด สั่งปิดสถานที่ชั่วคราวและมาตราการสำคัญการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส covid-19 จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ( บิ๊กซี ราษฎรบูรณะ ,บิ๊กซี สะพานใหม่ดอนเมือง และอิมพีเรียล ลาดพร้าว) ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มี.ค.63 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และให้พิจารณาจัดหาสถานที่ แนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว และบริหารจัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการให้เหมาะสมกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 บก.ตม.1 ได้แก้ไขปัญหาโดยเปิดที่ทำการชั่วคราว ชั้น 3 บริเวณทางเข้า บก.ตม.1 แจ้งวัฒนะ และบริเวณลานจอดรถ ชั้น 5A ของห้างอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ไปพลางก่อน เพื่อให้บริการดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับคนต่างด้าวกลุ่มที่ยังไม่ครบกำหนดรายงานตัว 90 วัน ให้รายงานตัวผ่านทางช่องทางไปรษณีย์
2. ให้บริการสำหรับผู้ที่ครบกำหนดการรายงานตัว 90 วัน
3. ดำเนินการรับคำร้องขออยู่ต่อฯ ของกลุ่ม MOU แรงงานนำเข้า
4. กลุ่มมติ ครม. 20 ส.ค.63 ซึ่งกระทรวงแรงงานให้คนต่างด้าวที่การอนุญาตสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค.63 สามารถอยู่ต่อฯ ได้ต่อไปถึงวันที่ 30 มิ.ย.63 และกระทรวงมหาดไทย จะออกประกาศผ่อนผันให้อยู่ต่อได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
5. เนื่องจากมีคนต่างด้าว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63 รอรับการตรวจลงตรา คงค้างอยู่ส่วนหนึ่ง และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.63 บก.ตม.1 จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติมต่อไป……มาตรการจัดระบบการบริการเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVIDS-19)
ของ บก.ตม.1
จัดแถวผู้ที่มารับบริการโดยให้ยืนบริเวณกลางลานชั้น ๒ ของอาคาร B ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างโล่ง
โดยให้ผู้รับบริการแต่ละคนยืนห่างกัน 1 เมตร
ตั้งโต๊ะแจกบัตรคิวบริการแยกประเภทการรับบริการ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละแผนกบริการ (12 ประเภทบริการ) ไปทำการแจกคิวบริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์บริการของ บก.ตม.1 เพื่อให้แจกบัตรคิวได้เร็วขึ้น (จากเดิมแจกด้านในจากตู้กดคิวด้านในซึ่งมีเพียง 3 ตู้) โดยจัดแถวผู้รอรับบัตรคิวให้ยืนห่างกัน 1 เมตร ในส่วนการบริการภายในศูนย์บริการฯ ได้จัดตำแหน่งที่นั่ง โดยระบุที่นั่งให้ผู้รับบริการนั่งห่างกัน
ในระยะที่ปลอดภัย

You may have missed