แรงงาน ลูกจ้าง เฮ ..รับเงินเยียวยาโควิด 5,000 สามเดือน

เปิด 4 ขั้นตอน แรงงานขอรับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เยียวยาวิกฤตโควิด
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 หลังจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการปิดสถานที่ต่างๆ โดย ครม.มีมติ เยียวยา แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยมีมติสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน วิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนดต่อไปเบื้องต้น คาดว่า จะเริ่มได้ 1 เม.ย.นี้

ขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาโควิด
-ลงทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือยื่นคำร้องผ่านธนาคารของรัฐ ที่ธนาคารออมสิน กรุงไทย,ธกส. อย่างไรก็ตาม ได้แนะนำให้ยื่นผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดการพบปะคนอื่น
-ยื่นเอกสารประกอบ บัตรประชาชน พร้อมเพย์ เอกสารนายจ้าง(ถ้ามี)
-ยื่นคำร้องเหตุผลที่ขอการช่วยเหลือ
-หลังจากยื่นเอกสาร ได้รับเงินภายหลังจากยื่นเอกสาร 5 วัน โดยนำเงินเข้า พร้อมเพย์ หรือ โอนผ่านบัญชี

You may have missed