เริ่มแล้ว งาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 ผู้จัดเชื่อปั้นเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่เพิ่ม 10 %

นีโอ จัดงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo ครบวงจรในด้าน e-Business และโรงงานรับจ้างผลิตคุณภาพ เสริมความรู้ด้วยสัมมนาเติมความรู้ทำธุรกิจรอบด้าน หวังปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 10 % มั่นใจเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอฯ กล่าวว่า การจัดงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ครบวงจร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ Hall EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถหาไอเดียในการสร้างธุรกิจ พร้อมต่อยอดให้ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ผ่านมายังพบว่าหลายธุรกิจที่คนรุ่นใหม่ได้บุกเบิกขึ้นนั้นยังมีอัตราการล้มเหลวที่สูง ถึงแม้ว่าจะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า รวมถึงไอเดียในการทำธุรกิจที่ดีแล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่พบมากที่สุดของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่การทำธุรกิจนั้นยังขาดความรู้และการวางแผนธุรกิจที่ดี การจัดงานในครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีทักษะในการทำธุรกิจที่แข็งแรงขึ้น ทั้งการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะ การเลือกโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการในตลาด การสร้างโมเดลธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการหาตลาดใหม่ๆ ด้วยการส่งออกไปต่างประเทศ9
“งาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าบริการด้านธุรกิจเท่านั้น แต่มุ่งเสริมความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบการอย่างรอบด้านเพื่อให้ทันโลกดิจิทัลอย่างครบวงจร นอกจากโซนแสดงสินค้าและบริการด้าน e-Business และผู้รับจ้างผลิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษาและสัมมนาเสริมความรู้ทั้งด้านโมเดลธุรกิจอย่างรอบด้านจากผู้เชี่ยวชาญ โดยคาดการณ์ว่าจะช่วยสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือ Young Entrepreneur เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 % เกิดเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท” นายศักดิ์ชัย กล่าว
สำหรับงาน e-Biz Expo & OEM Manufacturer Expo 2019 ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยภายงาน SME D Bank ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการขอสินเชื่อสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ พร้อมทั้งได้จัดแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษภายในงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการทำธุรกิจ E-Commerce เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย ให้มีความแข็งแกร่ง ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และยังได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB,สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจ ให้พร้อมก้าวสู่การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารวมงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ebizexpoasia.com 

You may have missed