ชมรมแม่บ้านทหารบก และแม่บ้านกำลังพล ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( COVID-19) “

“ ตามนโยบายรัฐบาล และ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑
พลตรี ธนสิน สุขโข ผบ.มทบ.๑๓ ได้มอบหมายให้ คุณสิริพร สุขโข ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ นำคณะกรรมการชมรมแม่บ้านทหารบก และแม่บ้านกำลังพล
ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( COVID-19) “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( COVID-19) ซึ่งยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและทำอันตรายกับระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ตามนโยบายของทางรัฐบาลและกองทัพบก พล.ต.ธนสิน สุขโข ผบ.มทบ.๑๓ ได้มอบหมายให้ คุณสิริพร สุขโข ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ นำคณะกรรมการชมรมแม่บ้านฯ และแม่บ้านกำลังพล ที่มีทักษะในการตัดเย็บ ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ขาดตลาดในตอนนี้ให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน โดยการผลิตหน้ากากอนามัย ของชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ นั้น จะเป็นหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แบบ ๒ ชั้น ตัดเย็บด้วยผ้าสาลู ที่เน้นการใช้งานในการป้องกันละอองน้ำลายจากการไอ จาม ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง โดยขึ้นตอนการผลิตมีการควบคุมตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ผู้ผลิตจะทำการล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย และสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือในระหว่างการตัดเย็บ มีอัตราการผลิตต่อวันจำนวน ๑๕๐ ชิ้น ได้ทำการแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว และจะได้นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในโอกาสต่อไป

อย่าพลาดติดตามชมขั้นตอนในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( COVID-19) “
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

You may have missed