‘ตม.ตาก’จัดพาหนะบริการต่างด้าว หลังผู้ว่าฯสั่งปิดสะพานไทย-เมียนมา แห่งที่ 1ป้อง‘โควิด’

21 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตาก ว่า ภายหลังนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ผวจ.ตาก) ออกคำสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดน จ.ตาก เป็นการชั่วคราว โดยระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 และระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตลอดแนวชายแดน จ.ตาก ยกเว้นการเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การะบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 จะคลี่คลายนั้น ส่งผลให้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ต้องเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
ด้าน พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผกก.ตม.จว.ตาก เปิดเผยว่า ทาง ตม.จว.ตาก ได้บริหารจัดการกำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการตรวจคัดกรองผู้เดินทาง รวมทั้งจัดรถให้บริการรับ-ส่ง ในการข้ามแดนจากสะพานฝั่งไทย ไปยังสะพานฝั่งเมียนมา เนื่องจากวันนี้ (21 มีนาคม 2563) เป็นการปิดสะพานฯ แห่งที่ 1 เป็นวันแรก การให้บริการขนส่งต่างๆอาจยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางก่อน
“ทาง ตม.จว.ตาก ได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกนำคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจคัดกรอง เดินทางจากด่านพรมแดนไทย ไปยังพรมแดนเมียนมา ด้านเมียวดี โดยการข้ามแดน ณ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 มีการตรวจคัดกรองผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนทุกราย ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยความร่วมมือของกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สาธารณสุขจังหวัดตาก แพทย์ ตม. และ รพ.แม่สอด” พ.ต.อ.สังคม กล่าว

You may have missed