#ปิดห้างสรรพสินค้า !!

ด่วน! คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
.
กทม. มีมติ ปิดห้างสรรพสินค้า และตลาดทั่วกทม. ยกเว้นให้เปิดโซน super market ร้านยา ร้านอาหารที่ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น
.
ส่วนตลาดยกเว้นของสด ของแห้งขายได้
บังคับใช้ 22 มี.ค.-12 เม.ย. รวม 22 วัน

You may have missed