ไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภา กทม.เผยต้องดูแลสวัสดการณ์ ควบคู่สาธารณสุขในชุมชน ต้านไวรัสโควิด

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ขัมภรัตน์ รับผิดชอบเขตดอนเมืองและหลักสี่ เผยว่า มาตรการ ให้อยู่บ้าน เป็นเรื่องดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ก็ต้องมองคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวนไม่น้อย ชุมชนแออัด คนจน คนมีรายได้น้อย เขาจะกินอะไร เงินซื้อหน้ากากอนามัยยังไม่มีเลย ถ้าพวกเราไม่ออกไปช่วยเหลือกัน กลุ่มนี้คือกลุ่มเสี่ยง ถ้าไม่ป้องกันกลุ่มนี้ก็ยิ่งกระจายกันไปใหญ่เพราะขาดการป้องกัน กลุ่มคนเหล่านี้มีทุกเขต จึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง มีประชากรแฝง การสาธารณสุขก็ยังเข้าไม่ถึงเลยทั้งที่เป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยแท้ ผู้มีหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือในทุกด้าน (แต่ก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดี คือกลุ่มคนเสียสละ จิตอาสาต่างๆ รวมทั้งข้าราชการ) เพื่อยับยั้งการแพร่กระจาย ของโรคในครั้งนี้ ผมยกตัวอย่าง คนที่ติดเชื้อในสนามมวยก็ล้วนแต่เป็นบุคคลอยู่ในชุมชนแออัดแทบทั้งนั้น แล้วก็ กระจายอยู่ในชุมชนแออัดนั้น สุดท้ายคนที่อยู่ในบ้านก็ออกไปไหนไม่ได้ ตกอยู่ในวงล้อมของเชื้อโรคเหล่านี้ จึงต้องช่วยเหลือกันดูแลคนเหล่านี้ด้วย ทั้งในเรื่องอาหารและหน้ากากอนามัย ยารักษาโรค เป็นความจริงที่เกิดในพื้นที่ในขณะนี้ หยุดกันหมดทิ้งกลุ่มคนเหล่านี้ไว้ ไม่เข้าไปดูแลยิ่งจะแก้ปัญหายากขึ้น กลุ่มคนเหล่านี้ แก้ปัญหา สาธารณสุขอย่างเดียวไม่ได้ ต้องควบคู่ไปกับ สวัสดิการที่จำเป็นในการดำรงอยู่รวมทั้งปากท้องของเขาด้วยและกำหนดมาตรการต่างๆในการป้องกันให้กลุ่มคนเหล่านี้ปฎิบัติและดูแลอย่างจิงจังเป็นการเฉพาะครับ

You may have missed