จีนพร้อมช่วยไทยฝ่าโควิด-19

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๐ มี.ค.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ นายหยาง ซิน อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้พูดคุยโทรศัพท์กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ เพื่อแจ้งว่าจีนจะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙ และได้เข้าพบกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียด เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. อุปทูต หยาง ซิน ได้กล่าวเน้นว่า
๑.๑ ในช่วงของการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประเทศจีนและประเทศไทยได้เอาชนะความยากลำบาก ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงการร่วมกันฝ่าวิกฤต ร่วมทุกข์ร่วมสุข และการร่วมแรงร่วมใจของมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมายาวนาน
๑.๒ ช่วงระยะนี้ การระบาดของโรคในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้น ประชาชนจีนรู้สึกเห็นอกเห็นใจ แม้ว่ากำลังเผชิญกับภารกิจต่อต้านการแพร่ระบาดในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นเดียวกัน
๑.๓ ฝ่ายจีนยินดีที่จะช่วยเหลือฝ่ายไทยในรูปแบบต่างๆ เท่าที่จะทำได้ รัฐบาลจีนจะให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทยในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมทั้งประสานงานกับผู้ประกอบการให้จำหน่ายยาสำหรับรักษาไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับฝ่ายไทย
๑.๔ ผู้ประกอบการจีนจะส่งออกเวชภัณฑ์มายังประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของฝ่ายไทย กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจีนในประเทศไทยและองค์กรมิตรภาพระหว่างประชาชนของจีนต่างก็รวมตัวกันบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับฝ่ายไทย
๑.๕ ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ประชาชนชนชาวจีนจะคอยอยู่เคียงข้างประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมืออย่างจริงใจและความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเอาชนะโรคระบาดและฟื้นฟูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นอน

๒. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอขอบคุณฝ่ายจีนที่ให้การสนับสนุนอันล้ำค่าแก่ฝ่ายไทยในการต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – จีนเป็นอย่างสูง เชื่อว่าประเทศไทยและประเทศจีนจะร่วมมือกันเพื่อเอาชนะโรคระบาด ในการร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดนี้ จะยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วย ในขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวชื่นชมฝ่ายจีนที่ให้ความช่วยเหลืออันมีค่าแก่ฝ่ายไทยในช่วงเวลาที่ลำบากที่สุด ความมีน้ำใจของจีน ได้สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่แสนพิเศษดังคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” อีกครั้ง เชื่อว่าเมื่อสองประเทศได้ผ่านบททดสอบอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกัน ความสัมพันธ์ไทย – จีนจะแนบแน่นและใกล้ชิดยิ่งขึ้น

บทสรุป พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายจีน รวมทั้งแสดงการสนับสนุนประเทศจีนในการต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙ และแสดงความยินดีกับจีนที่มีความคืบหน้าที่ดีในการต่อสู้กับโรคระบาดภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยเชื่อมั่นว่า จีนจะประสบชัยชนะในการต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ จีนได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ กับไทยในการต่อสู้กับโรคระบาด โดยทีมของนายจง หนานซาน ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจของจีน ได้มีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้เชี่ยวชาญของไทยเกี่ยวกับแผนการวินิจฉัยและการรักษาโรค รวมทั้งได้แบ่งปันประสบการณ์ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.or.th/th/sgxw/t1758015.htm และเว็บไซต์ https://www.dailynews.co.th/politics/763787 รวมทั้งเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9630000027646 และเว็บไซต์ https://www.mcot.net/viewtna/5e7320fde3f8e40af9427356 )

You may have missed