เทคนิคราชบุรีเร่งเย็บหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นแจกนักเรียนและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่

ตามที่นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 นั้น
ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า ขณะนี้ทีมงานจากแผนกผ้าและเครื่องแต่งกายของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีกำลังเร่งผลิตหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้นเพื่อเตรียมไว้แจกจ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยทุกระดับชั้นที่มีรวมกันกว่า 6,000 คน โดยส่วนที่เกินจากจำนวนนักเรียนนักศึกษาประมาณ 3,000 กว่าชิ้น ทางวิทยาลัยจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี
สำหรับหน้ากากอนามัยที่แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีผลิตนี้นอกจากจะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว ยังเพิ่มคุณภาพการป้องกันด้วยการเสริมตัวกรองจนกกลายเป็นหน้ากากที่มีการกรองถึง 5 ชั้นด้วยกัน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีอธิบายถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตว่า “หน้ากากที่เราผลิตจะมี 5 ชั้น โดยชั้นที่ 1 และชั้นที่ 5 ซึ่งด้านนอกจะใช้ผ้าฝ้ายทำหน้าที่เป็นตัวกรองชั้นแรกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ชั้นที่ 2 และ 4 ใช้ Spun bond ที่เป็นวัสดุตัวกรองป้องกันความชื้น น้ำไม่ซึมผ่าน ทนต่อแรงฉีกดึง ชั้นที่ 3 ซึ่งอยู่ตรงกลางเราใช้ Needle punch ซึ่งเป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายผ้า ทำมาจากเส้นใยมีคุณสมบัติช่วยกรองอากาศได้ดี หน้ากากอนามัยที่วิทยาลัยผลิตจึงมีความทนทานใช้งานได้นาน สามารถซักน้ำได้เป็นร้อยครั้งขึ้นไป”
ดร.สมพงษ์ เปิดเผยด้วยว่า นอกจากจะเร่งผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่แล้ว ทางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรียังเปิดสอนการเย็บหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่สนใจที่จะเย็บใช้เองหรือแม้แต่จะไปเย็บจำหน่ายด้วย

You may have missed