ประกาศ บริษัท คลาสออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง โครงการ “ติวเตอร์ร่วมใจ ช่วยภัย COVID-19”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่าบัดนี้โรคดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 โดยให้สถานศึกษาทุกประเภททั้ง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน รวมถึงสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

บริษัท คลาสออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปรึกษากับสถาบันกวดวิชาชื่อดังและติวเตอร์ชั้นนำหลายแห่งแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า การกักกันตัวเองสำหรับผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีเหตุอันสงสัยว่าติดเชื้อ เป็นปัจจัยสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรค และยังเห็นอีกว่า ผู้ที่แสดงความรับผิดชอบพร้อมที่จะกักกันตัวเองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นกลุ่มคนที่น่ายกย่องและชื่นชม จึงขอสนับสนุนให้ประชาชนทั้งผู้ที่ติดเชื้อและผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักกันตัวเองเพื่อลดการแพร่ระบาด และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศไทย ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

คลาสออนไลน์ จึงร่วมมือกับ คณิตศาสตร์ อ.เจี๋ย, ครูป้อม Asci Tutor, อ.ศรันย์ และสถาบัน Aims, ภาษาไทย ครูหน่อย, ไทย-สังคม พี่ต้นคูน, Pinnacle, ห้องเรียนญี่ปุ่น ครูวัฒน์, ครูจ๊อบ พรีเมียร์ เพรพ, Maths Square อ.ฐิติกร, วิชามาร อ.ทรงชอบ, ครูตั้ม Cheministry, ครูพี่หมอเมศ CreativeBio, สังคม ครูเบียร์, ชีววิทยา อ.วิชัย, คณิตศาสตร์ ครูหมี, SAT ครูฮ้วง โดย แคมปัสจีเนียส เซ็นเตอร์, ติวเตอร์ ดร.เจมส์, The Coach Education, Genius, Simon English, ครูโอ๋ OhEnglish และ StudyTriam ในการจัดตั้งโครงการ “ติวเตอร์ร่วมใจ ช่วยภัย COVID-19” ขึ้นมา ซึ่งนอกเหนือจากสถาบันและติวเตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว โครงการยังเปิดรับอาสาสมัครสถาบันและติวเตอร์ทั่วประเทศ ผู้มีจิตอาสาต้องการช่วยเหลือสังคมในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โดยโครงการนี้ คลาสออนไลน์ จะรับหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงาน ระหว่างนักเรียนผู้ติดเชื้อ หรือนักเรียนผู้ที่มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกับสถาบันกวดวิชาและติวเตอร์ ในการมอบคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ให้กับนักเรียนที่มีความรับผิดชอบในการกักกันตัวเองในระยะเวลาที่นักเรียนไม่สามารถออกจากสถานที่ที่ทำการกักกันตัวเองได้ โดยโครงการมีรายละเอียดดังนี้

1) นักเรียนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19, นักเรียนที่อาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อ หรือ นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าจะติดเชื้อ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการได้ที่ tutor-against-covid19.classonline.co.th

2) สถาบันหรือติวเตอร์ทั่วประเทศ ผู้มีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อสนับสนุนและสร้างความตระหนักในการกักกันตัวเองของนักเรียนผู้ติดเชื้อและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง สามารถศึกษารายละเอียดและแสดงความจำนงได้ที่ tutor-against-covid19.classonline.co.th โดยสถาบันและติวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการฯ

คลาสออนไลน์ หวังว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างความตระหนักในการกักกันตัวเองของนักเรียนทั้งผู้ที่ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดี

You may have missed