สมาคมฯ จัดอบรมโค้ชหลักสูตร C – License บุคคลทั่วไป ที่ จ.กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล หลักสูตร AFC ‘C’ Certificate Coaching Course ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรทั่วไปและบุคลากรทางด้านกีฬาฟุตบอล

ภายในพิธีปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากนายทรงยศ กลิ่นศรีสุข วิทยากรหลัก เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมด้วยนายอรุณ ตุลวัฒนางกูร วิทยากรผู้ช่วยและผู้เข้าอบรม จำนวน 23 คน ดังนี้

นายธนดล ปกรณ์เลิศ
นายชัยเชษฐ์ คชโกสัย
นายไชยันต์ ภูยาทิพย์
นายณัฐวุฒิ ศรีพนา
นายกฤษธณกร ศิริโยม
นายสายชล เมยขุนทด
นายณรงค์ฤทธิ์ สามนปาล
นายนายรุสดี อาแวสือแม
นายวีระพล สุขแสวง
นายยุทธพงษ์ ไกยะวินิจ
นายศราวุฒิ รักษาศรี
นายเบญจพล คล้อยเอี่ยม
นายคมิก ผิวอ่อน
นายจำรัส แสงอินทร์
นายพงษ์สุรัตน์ กินารัก
นายหัสดิน สุขโกกี
นายจตุรงค์ ศิรอนุกุลพงศ์
นายศักดิ์ชัย สหวัฒนชัย
นายภูมิพัฒน์ พิพัฒน์กุล
นางสาวดวงนภา ศรีตะลา
นายปรมัตถะ วรากุลบุญพรัตน์
นายวิชชุ แก้วพินิจ
นายนิรุณตร์ อัศวภักดี

หลักสูตร ซี ไลเซนส์ คือ หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอนที่กำลังจะเริ่มต้นจากการฝึกสอนนักฟุตบอลในระดับรากหญ้า หรือเยาวชน ตามอะคาเดมีต่างๆ โดยจะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 16 วัน ซึ่งหัวข้อหลักในการอบรม ประกอบไปด้วย

1. บทบาทของผู้ฝึกสอน
2. เทคนิคและทักษะ
3. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา
4. กลยุทธ์การเล่น
5. การพัฒนาระดับเยาวชน ในแต่ละช่วงอายุ
6. วิทยาศาสตร์การกีฬา
7. ระบบพลังงานของร่างกาย
8. โภชนาการ
9. วิธีการของผู้ฝึกสอน ในการออกแบบการฝึกซ้อม
10. กระบวนการฝึกซ้อม

สำหรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์สดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตโค้ชระดับ ซี ไลเซนส์ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ M-150 แชมเปี้ยนชิพ (ไทยลีก 2) ซึ่งจะต้องทำหน้าที่อย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรระดับ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course หรือหลักสูตร Goal Keeping Level 1 ได้ต่อไป

You may have missed