@สภ.แม่แฝก จ.เชียงใหม่ ตรวจปลดล๊อค

13 พค.63 เวลา 09.00 น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แฝก จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ปลัดอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต. แม่แฝกใหม่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมชี้แจง ปล่อยแถวสำรวจร้านค้า สถานประกอบการ หลังปลดล๊อค ในพื้นที่ ม.3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่