เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ห้อง บีบี 202 ชั่น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กท. นาย อาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานแถลงข่าว งาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019 (Lanna Creative Craft)”จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft) กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การส่ งเสริมช่องทางการตลาด Road Show ภายในประเทศ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26–30 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศ และ AEC
2. เพื่อเพิ่มยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย
1. การจัดพาวิลเลี่ยน นิทรรศการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา ในการแสดง การสาธิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน และจำหน่ายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 4 หมู่บ้าน และการแสดงสร้างความประทับใจ ในรูปแบบ Interactive graphic มีการจัดแสดงเทคโนโลยี AR ทำให้เกิดความตื่นตา และแปลกใหม่ โดยการนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านมาประชาสัมพันธ์
2. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กว่า 200 บูธ
3. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ระดับ 3-5 ดาว จากจังหวัดเชียงใหม่
4. การจัดแสดงและจำหน่ายอาหารชวนชิม รูปแบบ “กาดหมั้ว ครัวฮอม”จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5. การจัดเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และข้างเคียง
6. การจัดชุดการแสดงดนตรี มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินที่มีชื่อเสียง
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปิน “ตู่ ดารณี” ศิลปินล้านนา นักร้องสาวซอ-สตริง แสนสวยชื่อดังแห่งภาคเหนือ
– วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปิน “ณัฎฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม” เจ้าของฉายา นักร้องอบอุ่น
– วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ชมการแสดง วงดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัย
– วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปิน “ตรี ชัยณรงค์ แกรมมี่โกล์ด” แชมป์ 17 สมัยจากรายการ “ศึกวันดวลเพลง” เจ้าของฉายา “จิ๊กโก๋บิ๊กอายสายอารมณ์” ขวัญใจแม่ยก
– วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ชมการแสดง วงสบายแบนด์
รวมไปถึงกิจกรรม สินค้านาทีทอง / การประมูลสินค้า ราคาเริ่มต้น 1 บาท / การจับแจกของรางวัล เพียงซื้อสินค้าครบ 300 บาท นำมาแลกคูปองเพื่อลุ่นรับรางวัลมากมายทุกวัน
————————————————-