ครช.และเครือข่าย People Go เดินขบวนมาสภา ยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ กมธ.แก้ไข รธน.

ด้าน “พีระพันธ์” เร่งดำเนินการให้ทันสมัยประชุมหน้า ขณะที่ “ธณิกานต์” ยืนยัน กมธ.เปิดกว้างรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน


นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทาง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รับหนังสือจากเครือข่าย คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. และเครือข่าย People Go พร้อมทั้งแนวร่วม ที่เดินเท้าจาก สถานีรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชรมายังรัฐสภา เกียกกาย เพื่อแสดงจุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ใน 2 ประเด็นใหญ่คือ 1.สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่นำเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจำกัดเสรีภาพ ให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ และ 2. สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน กำหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และ ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวและต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร

นอกจากนี้ ยังข้อ ให้มีการตรา พ.ร.บ.การรับฟังความเห็นของประชาชนว่าสมควรให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เพื่อให้การรับฟังความเห็นของประชาชนมีผลในทางกฎหมาย และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. จากการเลือกตั้ง แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่านั้น และกำหนดบทเฉพาะกาลให้นำรัฐธรรมนูญปี 2540 จัดการเลือกตั้งให้รัฐบาลชุดใหม่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ และจัดทำประชามติให้ประชาชนให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่มีนายวัฒนา เมืองสุข เป็นประธาน รวบรวมความเห็น เช่นเดียวกับที่รับฟังความเห็นของประชาชนทั่วไป และขอให้มั่นใจว่าข้อเสนอจะนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ พร้อมยืนยันแนวทางของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น มุ่งแก้ไขในส่วนที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่สนว่าจะกระทบฝ่ายผู้มีอำนาจหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นวางไว้ว่าคณะกรรมาธิการจะทำงานให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และจะทำรายงานสรุป ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้บรรจุเป็นระเบียบวาระในสมัยประชุมหน้า ส่วนการเลื่อนขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า กมธ.ยินดีและเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน และถือเป็นช่องทางการนำเสนอความเห็นผ่านกลไกของรัฐสภา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มั่นใจว่าจะได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกันวันนี้ ทาง กมธ.ได้เปิดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม นิสิต นักศึกษาและเยาวชน เกี่ยวกับปัญหาหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้ตัวแทน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมเสนอความเห็นในที่ประชุมด้วย

///////

You may have missed