งานมหาบุญประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาห่อม ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

งานมหาบุญประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาห่อม ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

 

บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีสำคัญของภาคอีสานบ้านเราที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ถือเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสานที่ทำกันในเดือน 6 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย หรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่า พญาแถน เป็นการขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์คณะลูกหลานบ้านนาห่อมและที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดนาห่อม วันที่ 1-2-3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยมี พระครู สุเขต ธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนาห่อม พระพิเชฐ คุณะสังวโร วัดเอี่ยมวรนุช ประธานฝ่ายสงฆ์ประธานคณะกรรมการ กำนัน สุภาษิต วารีสระ กำนัน ต.นาคำ นายบัญชา กาขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 นายสีทน ติ่งทอง รองนายก อบต.ตำบลนาคำ คณะ อบต.นาห่อมคุณ สุพิณ คุณหนูพับ ภูโคกสูง เจ้าของราชาบะหมี่ กวางตุ้ง อุดรธานี คุณ สมุห์ ไธสง คุณ เขียน ต้นสาย ร้านข้าวปุ้น เรียบด่วน รามอินทรา คุณเพชรตุ๊ คำอ่อน ราชาบะหมี่ วารินชำราบ คุณ ศรีสมพร คุณ น้อย เสาแก้ว ร้านแจ่วฮ้อนสามแยกพระประแดง

คุณ วีระ บานแย้ม คุณ จุฑารัตน์ สานนท์ พ.ต.ท.ปรีชา ครองยุติ พ.ต.ท.แสงเพ็ชร สานนท์ พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ จันเจือ พ.ต.สิริพรชัย กองพันเดชา จ.ส.อ.บัวกัน วงเวียน พ.อ.ต.วรุตม์ วงเวียน คุณปราโมท บุตรอุดร คุณสมนึก สายหม่าน คุณเย็นจิตร ซื่อตรง คุณ นันทา อินทรวิชัย คุณ ชยุต (วอ) สานนท์คุณ ประสิทธิ์ กาศสนุก คุณ เตียง จักษุดำ คุณ จำลอง เดชเดิม คุณ เนรมิตร ส่งสุข คุณเลิศ เดชเดิม คุณกร สุทธิไชยา คุณ ธวัช ประกอบสุขคุณทองพูน ทองปาน คุณประการ (สำปักใต้) สานนท์ คุณ สมคิด ติ่งทอง คุณแตงอ่อน เหล็กกล้า คุณ ก้าวยอดสำเนาวงษ์ คุณ อาทิตย์ พิมศรีและชาวบ้านนาห่อมทุกๆท่าน เพื่อสร้างศาลาการเปรียญวัดนาห่อม มียังขาดทุนทรัพย์จำนวนมากกำหนดการผ้าป่าสามัคคี งานประเพณีบุญบั้งไฟชาวบ้านนาห่อม

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น.คณะผ้าป่าเดินทาง จากกรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.คณะผ้าป่าเดินทางถึงวัดนาห่อม พักผ่อนตามอัธยาใส
13.00 นชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวอลเล่ย์บอล 19.00 น. งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านนาห่อม วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.ชมการแข่งขัน ฟุตบอล ทีม สิงเหนือ เสือใต้ เลา 15.00 น.ชมขบวนรำเชิ้งแห่บั้งไฟที่สวยงามเวลา 20.00 น. ชมการแสดงหมอลำซิ่ง
วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ชมการจุดบั้งไฟ 10.00น.ทอดผ้าป่าสามัคคีและการแสดง หมอลำ.ซิ่ง ตลอดทั้งวัน
เวลา 18.00 น.คณะผ้าป่า เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

You may have missed