สหฟาร์ม มอบเงิน สร้างหอเฉลิมพระเกียรติวัดยานนาวา

วานนี้ ผศ.ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราชพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประชุมวิสามัญ ประจำปี 2563 และเข้าตรวจรับงานระบบระบายนำ้โครงการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดยานนาวา
ในการนี้ ดร.ปัญญา-ดร.มนูญศรี. โชติเทวัญ บริษัทสหฟาร์ม มอบเงินสมทบในการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติเป็นเงิน 100,000 บาท ได้เข้าถวายรายงานถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติต่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาอีกด้วย

You may have missed