ครูชาลี อินทรวิจิตร เข้าเยี่ยม ครูสุรพล โทณะวณิก

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เตรียมจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู เพื่อเชิดชู 2 ครูเพลงชาลี อินทรวิจิตร กับครูสุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยรายได้จากการจัดงานนำไปสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับ 2 ศิลปินแห่งชาติ ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2536 ในวัย 97 ปี ปัจจุบันล้มป่วยด้วยอาการโรคเบาหวาน ต้องตัดนิ้วเท้า นั่งรถเข็นไปฉีดยาที่โรงพยาบาลลาดพร้าวทุกสัปดาห์ ขณะที่ครูสุรพล โทณะวณิก ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 ในวัย 88 ปี ป่วยโรคหัวใจต้องนั่งรถเข็นไปพบแพทย์ทุกสัปดาห์ที่โรงพยาบาลพระราม 9
ล่าสุด หลังเสร็จการแถลงข่าว ครูชาลี อินทรวิจิตร ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจครูสุรพล โทณะวณิก ที่บ้านพักซึ่งเปิดเป็นร้านอาหาร นอกจากจะสอบถามถึงอาการป่วยแล้ว ยังไถ่ถามถึงความพร้อมในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคมศกนี้ ครูสุรพล โทณะวณิก จะเดินทางมารับมอบเงินด้วยตัวเอง
คอนเสิร์ต “เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก ถือเป็นการรวมตัวรวมใจของนักร้องคุณภาพ นำโดย 5 ศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง, ชรินทร์ นันทนาคร, รวงทอง ทองลั่นธม, เศรษฐา ศิระฉายา, วิรัช อยู่ถาวร ร่วมด้วยสุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิติยพันธ์, ศรวณี โพธิเทศ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, วินัย พันธุรักษ์, วิชัย ปุญญะยันต์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, อุมาพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ, ชรัส เฟื่องอารมณ์, นนทิยา จิวบางป่า, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, อรวรรณ เย็นพูนสุข, ดิเรก อมาตยกุล, สุนทร สุจริตฉันท์, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, วสุ แสงสิงแก้ว, พริมรตา เดชอุดม
และศิลปินจาก The Golden Song สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา, โชคชัย หมู่มาก, ดนุพงศ์ หลงสกุลณี และซาจีร่า มูฮัมหมัด บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ พิธีกร โกมุท คงเทศ – สายสวรรค์ ขยันยิ่ง จองบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

You may have missed