กรมการขนส่งทางบก เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย เดือนกุมภาพันธ์ 2563


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ประชาชนได้ประมูลทะเบียนรถหมวดเลขสวย เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลนำไปสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชน,โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเยียวยายกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหต
สำหรับการเปิดประมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ จะจัดวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จะเปิดประมูล หมวด ขอ. “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ส่วนวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จะเปิดประมูลหมวด กว. “กิจการก้าวหน้า วาสนาดี บารมีเพิ่มพูน” ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.พิษณุโลก หมวด ขจ. “ขุมทรัพย์ล้ำค่า การค้ายิ่งเจริญ” ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น และหมวด กต. “การเงินการงานก้าวหน้า การค้าเจริญเติบโต” ณ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
จากนั้นในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการขนส่งทางบก จะเปิดประมูล หมวด 8 กจ. -8 กฉ. “Series 8 ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด” ณ อาคาร6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ส่วนภูมิภาค วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมวด กท. “เกียรติยศศักดิ์ศรี มั่งมีเงินทอง” ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ และ หมวด ขก. “ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี” ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
ก่อนที่จะปิดท้ายประมูลทะเบียนเลขสวยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 หมวด กธ “ก้าวหน้าทั่วทิศ ธุรกิจรุ่งเรือง” ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ.กระบี่ และ หมวด กท. “เกียรติยศก้าวหน้า ทรัพย์สินทวีคูณ” ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม
ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ยังถือโอกาสแจ้งต่อประชาชน สามารถประมูลทะเบียนสวยในหมวด 8 ณ อาคาร6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2272-5937 ,06-1615-6359 และ 09-6891-2401 Call Center 1584 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tabienrod.com

You may have missed